Προσοχή!

 

  1. Το υλικό είναι και θα παραμείνει ημιτελές παρά τις μελλοντικές προσαυξήσεις και διορθώσεις.
  2. Η παρουσίαση του υλικού είναι εγκληματικά λιτή και κυμαίνεται ανάμεσα στον ερασιτεχνισμό και στην ατζαμοσύνη.
  3. Τοποθέτησα τις σημειώσεις μου στο διαδίκτυο ελπίζοντας ότι ίσως χρησιμεύσουν σε όσους ενδιαφέρονται για το θέμα.
  4. Πέραν τούτων, ουδέν.